Dijana Milutinović

Fondacija RNIDS

Dijana Milutinović je samostalna saradnica za marketing i komunikacije u Fondaciji RNIDS, komunikolog koji više od deset godina pronalazi prave reči da u adekvatnom svetlu opiše proizvode, usluge, procese i ljude.