O Forumu o upravljanju internetom

Svetski forum o upravljanju internetom

Internet Governance Forum (IGF) iniciran je kao direktan rezultat Svetskog samita o informacionom društvu (UN World Summit on Information Society, WSIS) započetog pod okriljem Ujedinjenih nacija u Ženevi 2003, a nastavljenog u Tunisu 2005. godine.

IGF je internacionalna arena za diskusije i saradnju na teme vezane za razvoj informacionog društva, upravljanje internetom i probleme interneta uopšte. IGF nije telo koje donosi odluke, već forum gde se definisani problemi i diskutovani pristupi mogu oblikovati u javne, međunarodne ili nacionalne politike i proslediti drugim telima – bilo unutar UN ili drugim međunarodnim organizacijama ili vladama – na razmatranje.

Spektar tema obuhvata tehničke, pravne, ekonomske i društvene aspekte, a neke od tema su:

  • osnovna infrastruktura i globalna regulativa upravljanja osnovnim resursima  (critical information infrastructure, Internet Service and Bandwidth Providers, Ipv4/Ipv6 Protocol, IP/DNS/IDN, Open Standards);
  • sajber-bezbednost (Cybersecurity, Cyber-conflict, Cybercrime, Children Safety)
  • pristup informacijama i znanju (Digital Media, Intellectual Property Rights, Access to Knowledge and Information);
  • ekonomija (e-Commerce, Taxation, Gig Economy, Labour Rights);
  • ljudska prava (Freedom of Speech, Privacy and Anonymity, Hate Speech and Violence, Content Policy, Ethics);
  • razvoj (Universal Access, Education and Digital Literacy, Emerging Technologies, e-Governance and Services, e-Health);
  • regulatorni aspekti (odnos regulatora, provajdera servisa i tehnoloških kompanija, civilnog društva i korisnika; načini upravljanja, politike i regulativa na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou).

IGF okuplja širok spektar zainteresovanih grupa: predstavnike mnogih svetskih država (razvijenih, kao i zemalja u razvoju), ali i predstavnike biznis sektora (kompanije poput Telefonica, Microsoft, CISCO, Google), tehničke zajednice (ICANN, RIPE NCC, CERT-ovi, itd.), mreža nevladinih organizacija (poput EDRI, ISOC i APC), međunarodnih organizacija i institucija (poput European Parliament, Council of Europe, UNESCO, OECD, ENISA) i telekom regulatora (poput FCC, NTRA, NPT, OFCOM). Među učesnicima se često nalaze i Vint Serf i Bob Kan – “tvorci interneta”, evropski parlamentarci (MEP), generalni sektretari ITU i UNESCO, CEO kompanija i drugi.

Međunarodni IGF skup održava se od 2006. jednom godišnje na raznim krajevima sveta (od Atine preko Rio de Žaneira do Najrobija, Hajderabada i Katovica) i okupi hiljadu do dve hiljade profesionalaca sa svih meridijana. Ove godine IGF skup će biti održan u Adis Abebi, predstonici Etiopije, ali i Afričke unije, na temu Resilient Internet for a Shared Sustainable and Common Future.

Regionalni i nacionalni procesi od 2008.

Pored globalnog IGF-a pod okriljem Ujedinjenih nacija, razvio se i veliki broj nacionalnih i regionalnih (NRI) IGF procesa. Evropski proces, poznat kao European Dialogue on Internet Governance (EuroDIG) postoji od 2008. godine u organizaciji Saveta Evrope, EBU, švajcarskog OFCOM, Evropske komisije i mnogih drugih partnera, a domaćin skupa 2011. godine bio je i Beograd. Institucije i organizacije iz Srbije su redovni učesnici EuroDIG, a 2021. godine Beograd je bio domaćin jednog od centara događaja u hibridnom formatu. U regionu Jugoistočne Evrope takođe postoji i SEEDIG, u čijem radu su organizacije i profesionalci iz Srbije aktivni učesnici, kao i nekoliko nacionalnih IGF procesa.

Dijalog u Srbiji

Prvi skup sa IGF temama u Srbiji održan je 2009. godine u formi panela „Srbija u međunarodnom procesu o informacionom društvu“, uz prisustvo nekoliko ministara i direktora RATEL-a. Od 2012. do 2014. godine održavan je godišnji „Internet dijalog Srbije“, sa učešćem brojnih institucija, kompanija i organizacija, i aktivnim diskusijama o ključnim temama od značaja za Srbiju i ovdašnje digitalne politike.

Srpski forum o upravljanju internetom (IGF Srbija), prvi put pod ovim nazivom i kao deo NRI mreže globalnog IGF-a, predstavlja nastavak nacionalnih diskusija o digitalnim politikama i upravljanju internetom. Pokrenut je u multiakterskom duhu IGF-a, kao zajednička inicijativa nekoliko organizacija i institucija, a pod okriljem nadležnog ministarstva. Pokretanje nacionalnog IGF-a takođe je i jedan od ciljeva u Strategiji razvoja informacionog društva i bezbednosti Srbije do 2026. godine, usvojene u jesen 2021. godine.

Namera organizacija i institucija koje su inicirale, organizuju i podržavaju IGF Srbija jeste da se godišnji skup održi i narednih godina, a potom razvije u održiv, uključiv, javni, otvoren, konstruktivan i koristan proces koji bi pomogao oblikovanju nacionalnih digitalnih politika, i time stvorio prave uslove za dalju digitalizaciju, uz očuvanje interesa javnosti i građana. Ovakav ishod će, u velikoj meri, zavisiti i od interesovanja i angažmana šire javnosti i većeg broja institucija, kompanija i organizacija u budućnosti.

Više informacija

Više informacija o Upravljanju internetom (Internet Governance) dostupno je na sajtovima IGF, EuroDIG i SEEDIG, kao i u publikaciji Introduction to Internet Governance Diplo fondacije.