Bogdan Banjac

Bogdan Banjac

Kancelarija poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Master studije ljudskih prava i demokratizacije završio na Jerevanskom državnom univerzitetu i Državnom univerzitetu u Tbilisiju. Zaposlen u stručnoj sluzbi poverenice za zaštitu ravnopravnosti u zvanju samostalnog savetnika. Pored toga, moderator je Radne grupe za istraživanja i prikupljanje podataka Evropske mreže tela za ravnopravnost – EKVINET. Od 2021. godine, član je izvršnog odbora regionalne mreže Dijalog o upravljanju internetom u Jugoistočnoj Evropi – SEEDIG. Autor je vise objavljenih članaka i publikacija.