Bojan Elek

zamenik direktora, Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Bojan je deo BCBP tima od 2013. godine. Od početka specijalizovao se za politiku proširenja Evropske unije i evropske integracije Republike Srbije, sa fokusom na praćenje reformi iz oblasti vladavine prava i bezbednosti, uključujući reformu policije i borbu protiv organizovanog kriminala. Kroz svoj angažman u radu nekoliko mreža organizacija građanskog društva nastoji da približi javne politike građanima i doprinese njihovom većem učešću u donošenju odluka.

Osnovne studije Bojan je završio na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu. Kao stipendista Fondacije za otvoreno društvo u toku studija stručno se usavršavao na Univerzitetu Džordž Mejson, SAD. Master studije međunarodnih odnosa i evropskih studija završio je na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti.