Dejan Đukić

direktor RNIDS-a

Direktor je RNIDS-a u kom od 2008. godine radi na pravnim poslovima registra i učestvuje u izradi politika i pravila registracije .RS i .SRB internet domena. Učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama iz oblasti internet domena i IKT politika, autor je više tekstova iz ovih oblasti.