Dušan Stojičević

Dušan Stojičević

potpredsednik UO RNIDS i direktor marketinga za Istočnu Evropu u Gransiju

Bio je dugogodišnji glavni urednik časopisa „Svet kompjutera“, član i predsednik UO RNIDS-a, predsedavajući Cyrillic Generation Panel-a pri ICANN-u, član Izvršnog odbora SEEDIG-a i Programskog odbora RIPE SEE. Bio je i na funkciji potpredsednika Upravljačke grupe za Univerzalno prihvatanje (UASG), a sada je potpredsednik UO RNIDS i direktor marketinga za Istočnu Evropu u Gransiju. Fokus njegovih aktivnosti je usmeren na IDN domene i problematiku univerzalnog prihvatanja svih jezika i pisama na internetu.