Jovan Milosavljević

Nacionalni CERT Republike Srbije

Jovan Milosavljević je predstavnik Nacionalnog CERT-a Republike Srbije, koji posluje u okviru Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL). Priključio se radu Agencije od samog osnivanja Nacionalnog CERT-a, 2017. godine, a odluka o priključivanju timu je bila bazirana na želji da svojim iskustvom i pristupom radu doprinese razvoju Nacionalnog CERT-a.

Prethodno radno iskustvo je stečeno petnaestogodišnjim radom u domenu informacionih tehnologija u privatnom sektoru, koji pokriva oblast finansijskog poslovanja. Pored rada u bankama i velikog broja uspešnih projekata, deo svoje profesionalne karijere je proveo i u okviru dve vendorske kuće, na različitim pozicijama.

Prioriteti rada u okviru Nacionalnog CERT-a su usmereni ka aktivnom učešću u izradi predloga izmena i dopuna Zakona o informacionoj bezbednosti, promovisanju informacione bezbednosti na nivou Republike Srbije,  kao i kontinuirano unapređenje kadrovskih kapaciteta Nacionalnog CERT-a u ovoj oblasti, pre svega kroz dalji razvoj već ostvarene uspešne međunarodne saradnje.