Ana Toskić Cvetinović

Partneri Srbija

Ana Toskić Cvetinović diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je stekla i zvanje mastera prava (LL.M). Poslednjih 12 godina radi u organizaciji civilnog društva Partneri Srbija, koja se bavi pitanjima unapređenja vladavine prava i zaštite prava građana. Od 2011. godine, Ana se specijalizuje u oblasti zaštite podataka o ličnosti i prava na privatnost. Završila je niz obuka u ovim oblastima, uključujući i obuku Upravljanja programom privatnosti Međunarodne asocijacije stručnjaka u oblasti privatnosti. Angažovana je na razvoju i realizaciji obuka u ovoj oblasti, te savetovanju i podršci subjektima koji obrađuju podatke građana, zatim na istraživanjima, javnim kampanjama, javnim raspravama i izradi predloga za poboljšanje pravnog okvira. Vodila je i učestvovala u sprovođenju niza istraživanja i analiza u oblasti zaštite podataka o ličnosti, kao, a poslednjih godina u posebnom fokusu joj je uticaj primene novih tehnologija, uključujući i veštačku inteligenciju, na ljudska prava. Akreditovana je realizatorka obuka Nacionalne akademije za javnu upravu za pitanja zaštite podataka o ličnosti u sistemu javne uprave.